Transit Mevzuatı

Transit Rejimi Nedir?

Transit Rejimi, ithalat vergileri ve ticaret politikası önlemlerine tabi tutulmayan serbest dolaşıma girmemiş ve ihracatla ilgili gümrük işlemleri tamamlanmış eşyanın gümrük gözetimi altında Türkiye Gümrük Bölgesi içindeki bir noktadan diğerine taşınmasına uygulanır.

Transit rejimine tabi eşyanın Türkiye Gümrük Bölgesinde taşınması;

  1. a) Transit rejimi beyanı kapsamında,
  2. b) TIR karnesi kapsamında,
  3. c) Transit belgesi olarak kullanılan ATA karnesi kapsamında,
  4. d) Kuvvetlerin Statüsüne Dair Kuzey Atlantik Anlaşmasına Taraf Devletler Arasındaki Sözleşme ile öngörülen form 302 kapsamında,
  5. e) Posta kolileri dâhil olmak üzere posta yoluyla,
  6. f) Yönetmelik ile belirlenecek hallerde, demiryolu ile taşımada CIM Taşıma Belgesi, büyük konteynerler ile taşımada TR Transfer Notu, havayolu ve denizyolu ile taşımada eşya manifestosu kapsamında yapılır.

Gümrük idareleri, transit rejimine tabi tutulan eşyanın Türkiye Gümrük Bölgesi içinde;

– Yabancı bir ülkeden yabancı bir ülkeye,

– Yabancı bir ülkeden Türkiye’ye,

– Türkiye’den yabancı bir ülkeye,

– Bir iç gümrük idaresinden diğer bir iç gümrük idaresine,

taşınmasına izin verir.

Transit eşyası için tahakkuk edebilecek gümrük vergilerinin ödenmesini sağlamak üzere teminat verilmesi zorunludur. Ancak; havayoluyla, boru hattıyla, demiryoluyla, denizyoluyla yapılan taşımalar için, yönetmelikle belirlenen haller dışında teminat aranmaz.